September 2

Dubai ban hành các quy tắc tiếp thị tiền điện tử để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn

0  comments

Dubai ban hành các quy tắc tiếp thị tiền điện tử để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn

Cơ quan quản lý tài sản ảo mới của Dubai yêu cầu sự rõ ràng và minh bạch hơn từ các nhà tiếp thị và quảng bá trong ngành để bảo vệ các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh Dubai tiến tới với chương trình cấp phép mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, các cơ quan quản lý địa phương đang đưa ra các quy tắc tiếp thị và quảng cáo bổ sung cho ngành này.

Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA), cơ quan quản lý tiền điện tử chuyên dụng của thành phố, được báo cáo đã công bố hướng dẫn quy định mới về tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại tài sản ảo vào thứ Năm.

Trong các quy tắc, VARA đề cập đến tất cả các hình thức tiếp cận, truyền thông và quảng cáo, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, sự tham gia của khách hàng, mời gọi nhà đầu tư và các hình thức khác, hãng tin địa phương Gulf News đưa tin .

Các nguyên tắc này bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến tài sản ảo và các tổ chức xuất bản thông tin trên các trang web truyền thông, nền tảng tìm kiếm có trụ sở tại Dubai cũng như các kênh xuất bản trực tuyến và ngoại tuyến nhắm mục tiêu đến khách hàng trong thị trường Dubai.

Các quy tắc được báo cáo cũng yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo địa phương (VASP), bao gồm cả các nền tảng quảng cáo, phải đảm bảo tính chính xác thực tế và thể hiện công khai mọi ý định quảng cáo để tránh gây hiểu lầm cho khách hàng tiềm năng.

VARA được báo cáo lưu ý rằng các hướng dẫn mới liên quan đến giấy phép Sản phẩm tối thiểu có thể sử dụng được (MVP) tập trung vào tiền điện tử của Dubai, nêu rõ:

“Các quy định này đề cập cụ thể đến các hoạt động tiếp thị và truyền thông, trước khi vận hành các bên được cấp phép MVP để mọi hoạt động phổ biến thông tin đại chúng trên thị trường và thu hút người tiêu dùng đều được thiết kế để bảo vệ lợi ích của cộng đồng.”

Như đã báo cáo trước đây, sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried là một trong những công ty đầu tiên nhận được giấy phép MVP của VARA thông qua công ty con địa phương FZE vào tháng 7 năm 2022. Giấy phép cho phép FZE vận hành VASP trong khu vực.

Các hướng dẫn của VARA được đưa ra cùng với các kế hoạch mới của Abu Dhabi nhằm khởi động một chiến lược cho blockchain và tài sản ảo phù hợp với chiến lược kinh tế tổng thể của đất nước. Vào thứ Năm, Ủy ban Tài sản ảo và Blockchain Abu Dhabi đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để thảo luận về chiến lược.

Được thành lập vào tháng 3 năm 2022 , VARA của Dubai chịu trách nhiệm cấp phép và điều chỉnh tất cả các VASP trong các khu tự do và phát triển đặc biệt của Tiểu vương quốc, ngoại trừ Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai. Cơ quan quản lý được biết đến với các kế hoạch quy định ngành đầy tham vọng, mua đất trong thế giới thực tế ảo The Sandbox vào tháng Năm.

Loved this? Spread the word


About the Author

Nguyễn Ngọc Vệ

Related posts

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo

​Read More

Google hỗ trợ đồng hồ đếm ngược cho The Merge với lượt tìm kiếm từ nhà đầu tư lập đỉnh

​Read More

DEX là gì? Tổng quan về các sàn giao dịch phi tập trung (2022)

​Read More

Proof of Stake (PoS) là gì? Hướng dẫn 05 bước đào PoS coin

​Read More
Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!