August 20

Hướng dẫn kiểm tra giao dịch chuyển coin đã thành công chưa dành cho người mới

Hướng dẫn kiểm tra giao dịch chuyển coin đã thành công chưa dành cho người mới

Giao dịch chuyển và nhận hầu hết các đồng coin đều được thể hiện minh bạch và công khai trên

Blockchain. Do đó khi ai đó nói rằng đã chuyển đến địa chỉ ví bạn một số tiền thì bạn hoàn toàn kiểm tra được rằng họ đã chuyển thật hay chưa. Dưới đây là chi tiết cách để kiểm tra giao dịch:

Mỗi đồng coin sẽ có một trang explorer để kiểm tra giao dịch riêng. Bạn chỉ cần vào Google gõ tìm sẽ ra. Ví dụ cần kiểm tra giao dịch ETH bạn sẽ vào google gõ : Eth explorer hoặc ETH scan. Ta sẽ vào trang đầu tiên là etherscan.io

Giả sử bạn mua ETH tại Phố Bitcoin về ví của bạn có địa chỉ là: 0xc66aB9afF92b651961E5a42F61CA20f3a9D7e45E Bạn sẽ copy địa chỉ ví vào ô tìm kiếm như bên dưới: Sau đó nhấn enter hoặc bấm vào hình kính lúp tìm kiếm kế bên.

Image

Tất cả các giao dịch sẽ được hiện thị minh bạch ở đây:

Image-1

Với giao dịch Tron TRX, bạn sẽ kiểm tra qua trang Tronscan.org. Cũng tương tự

Image-2

Với giao dịch bitcoin, bạn có thể sử dụng trang blockchain.com để kiểm tra. Cách sử dụng hoàn toàn tương tự.

Image-3

Loved this? Spread the word


About the Author

Nguyễn Ngọc Vệ

Related posts

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo

​Read More

Google hỗ trợ đồng hồ đếm ngược cho The Merge với lượt tìm kiếm từ nhà đầu tư lập đỉnh

​Read More

DEX là gì? Tổng quan về các sàn giao dịch phi tập trung (2022)

​Read More

Ví non-custodial là gì? Tại sao phải sở hữu Ví non-custodial

​Read More
Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!